• Kullanıcı Girişi
 • Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu

  Birlik Yönetim  Kurulu Görev ve Yetkileri

  1. Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  2. Yeni kurulacak veya kapatılacak kulüplerle ilgili konuları görüşerek sonucu Rektörlüğe bildirmek.
  3. Kulüplerin etkinlikleri ile ilgili hazırlanan bir önceki dönemin etkinlik raporu ile gelecek dönemin etkinlik önerilerini ve bütçe taslağını görüşerek karara bağlamak.
  4. Üniversite dışındaki benzer kuruluşlar ile ortak etkinlik için çalışmalarda bulunmak.
  5. Kulüp Akademik Danışman atamalarını/değişikliklerini görüşerek Rektörlüğe bilgi vermek.
  6. Gerekli görülen hallerde Akademik Danışmanları toplantıya çağırmak,
  7. Kulüp çalışmalarında bulunan taraflara ait itirazları değerlendirmek ve görüş bildirmek.
  8. Kulüplerin Genel Kurul Kararı ile yapacağı değişiklikleri değerlendirerek Rektörlük Makamı’na bilgi vermek.

  Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri


      Başkan            :Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK Rektör Yardımcısı    
       Üye                :Prof. Dr. Metin UÇAR   İ.İ.B. Fak. Öğretim Üyesi
       Üye                :Doç. Dr. İhsan ÇETİN   Tıp Fak. Öğretim Üyesi
       Üye                :Doç. Dr. Yunus ÖZTÜRK  İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
       Üye                :Dr. Öğr. Üyesi Metin KUŞ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
       Üye                :İsmail EKER SKS Daire Başkan Vekili
  Koordinatör       :Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK  Fen Edebiyat Fakültesi