Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu

Birlik Yönetim  Kurulu Görev ve Yetkileri

 1. Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Yeni kurulacak veya kapatılacak kulüplerle ilgili konuları görüşerek sonucu Rektörlüğe bildirmek.
 3. Kulüplerin etkinlikleri ile ilgili hazırlanan bir önceki dönemin etkinlik raporu ile gelecek dönemin etkinlik önerilerini ve bütçe taslağını görüşerek karara bağlamak.
 4. Üniversite dışındaki benzer kuruluşlar ile ortak etkinlik için çalışmalarda bulunmak.
 5. Kulüp Akademik Danışman atamalarını/değişikliklerini görüşerek Rektörlüğe bilgi vermek.
 6. Gerekli görülen hallerde Akademik Danışmanları toplantıya çağırmak,
 7. Kulüp çalışmalarında bulunan taraflara ait itirazları değerlendirmek ve görüş bildirmek.
 8. Kulüplerin Genel Kurul Kararı ile yapacağı değişiklikleri değerlendirerek Rektörlük Makamı’na bilgi vermek.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri


 Başkan                  : Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK Rektör Yardımcısı 


Koordinatör           : Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK  Fen Edebiyat Fakültesi


 Üye                        : Doç. Dr. Macid YILMAZ  İlahiyat Fakültesi

 Üye                          : Doç. Dr. İhsan ÇETİN   Tıp Fak. Öğretim Üyesi 


Üye                        : Dr. Öğretim Üyesi Ömür DEMİRER  İ.İ.B. Fak. Öğretim Üyesi


Üye                        : Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk AKMEŞE  Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi


Üye                        : İsmail EKER SKS Daire Başkan Vekili

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu

Birlik Yönetim  Kurulu Görev ve Yetkileri

 1. Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Yeni kurulacak veya kapatılacak kulüplerle ilgili konuları görüşerek sonucu Rektörlüğe bildirmek.
 3. Kulüplerin etkinlikleri ile ilgili hazırlanan bir önceki dönemin etkinlik raporu ile gelecek dönemin etkinlik önerilerini ve bütçe taslağını görüşerek karara bağlamak.
 4. Üniversite dışındaki benzer kuruluşlar ile ortak etkinlik için çalışmalarda bulunmak.
 5. Kulüp Akademik Danışman atamalarını/değişikliklerini görüşerek Rektörlüğe bilgi vermek.
 6. Gerekli görülen hallerde Akademik Danışmanları toplantıya çağırmak,
 7. Kulüp çalışmalarında bulunan taraflara ait itirazları değerlendirmek ve görüş bildirmek.
 8. Kulüplerin Genel Kurul Kararı ile yapacağı değişiklikleri değerlendirerek Rektörlük Makamı’na bilgi vermek.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri


 Başkan                  : Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK Rektör Yardımcısı 


Koordinatör           : Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK  Fen Edebiyat Fakültesi


 Üye                        : Doç. Dr. Macid YILMAZ  İlahiyat Fakültesi

 Üye                          : Doç. Dr. İhsan ÇETİN   Tıp Fak. Öğretim Üyesi 


Üye                        : Dr. Öğretim Üyesi Ömür DEMİRER  İ.İ.B. Fak. Öğretim Üyesi


Üye                        : Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk AKMEŞE  Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi


Üye                        : İsmail EKER SKS Daire Başkan Vekili

Hitit Üniversitesi   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   Yazılım Ekibi