• Kullanıcı Girişi
 • Koordinatörlük

      Görevleri

  1. Öğrenci kulüpleri kurullarının teşekkülünün, yıllık faaliyet programlarının, taslak bütçelerinin ve faaliyetlerinin takip ve icrası ile ilgili konularda Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlayarak Rektörlüğe düzenli olarak bilgi vermek.
  2. Öğrenci kulüpleri ile ilgili iş ve işlemleri, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış programların gerçekleşmesini takip etmek.
  3. Yeni kurulacak kulüplerin tüzüklerini inceleyerek bir raporla Birlik Yönetim Kurulu’na sunmak.
  4. Kulüplerin etkin ve verimli çalışabilmeleri yönünde Akademik danışmanları bilgilendirmek.
  5. Kulüplerin yapacakları faaliyetlere göre salon, donanım, malzeme vb. imkânların paylaşımını ve dağıtımını yapmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.
  6. Kulüplerin resmi web sayfalarını ve üyelik güncellemelerini takip etmek.
  7. Akademik Danışman’ın görev süresinin sona ermesi ya da danışmanlık görevini bırakması durumunda kulübün danışmanlığını, yeni bir danışman ataması yapılıncaya kadar en fazla 1 (bir) ay süre için yürütmek. Eş Koordinatör’ün kulüp danışmanlığını yürüttüğü bu süre içerisinde kulüp yeni bir etkinlik planlaması yapamaz. Ancak daha önce planlanmış ve kararı alınmış etkinlikleri gerçekleştirebilir.
  8. Kulüplerin Akademik Danışman değişikliği durumunda Birlik Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek.
  9. Kulüplerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için KUBİS üzerinden süreci başlatmak.
  10. Kulüplerin Üniversite dışından eğitici, öğretici ve çalıştırıcı talep başvurularını inceleyerek Rektörlük onayına sunmak.