Yeniler Kulübü Tüzüğü

MADDE 1- İSİM VE NİTELİK     : 

             “Yeniler” Kulübü, Hitit Üniversitesi öğrencilerinin sosyal bir faaliyeti olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve denetim organları “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” esas alınarak oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Yönerge hükümlerine uygun olarak  Hitit Üniversitesinde sürdürmektedir.

MADDE 2 - AMAÇ     :

              Hitit Üniversitesi öğrencilerinin yeni araştırmalar yapmalarını teşvik etmek, yeni fikirler, buluşlar ve yenilikçi her türlü etkinliğin içerisinde olmalarını sağlamaktır.

MADDE 3 – FAALİYET ALANLARI     :

1.        Yeni düşüncelere sahip, yazılı ve görsel tanıtımlar yapmak.

2.        Araştırma ve geliştirme alanlarında konferanslar, seminerler düzenlemek.

3.        Bilimsel ve teknolojik yayınları takip edip, yeni yayınlar hazırlamak.

4.        Bilgisayar konuları başta olmak üzere yeni projeler hazırlamak.

5.        Hackathonlar düzenlemek.

6.        Yeni ve gelişmekte olan bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini araştırarak üyelerimiz ve Üniversitemiz öğrencileri ile paylaşmak.

MADDE 4 – KULÜP ORGANLARI     :

        Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi”   hükümleri doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar.

MADDE 5 - TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ     :

          Bu Tüzük “Yeniler Kulübü” kuruluşundan itibaren yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne ’ne bildirilir.

Yeniler Kulübü Tüzüğü

MADDE 1- İSİM VE NİTELİK     : 

             “Yeniler” Kulübü, Hitit Üniversitesi öğrencilerinin sosyal bir faaliyeti olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve denetim organları “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” esas alınarak oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Yönerge hükümlerine uygun olarak  Hitit Üniversitesinde sürdürmektedir.

MADDE 2 - AMAÇ     :

              Hitit Üniversitesi öğrencilerinin yeni araştırmalar yapmalarını teşvik etmek, yeni fikirler, buluşlar ve yenilikçi her türlü etkinliğin içerisinde olmalarını sağlamaktır.

MADDE 3 – FAALİYET ALANLARI     :

1.        Yeni düşüncelere sahip, yazılı ve görsel tanıtımlar yapmak.

2.        Araştırma ve geliştirme alanlarında konferanslar, seminerler düzenlemek.

3.        Bilimsel ve teknolojik yayınları takip edip, yeni yayınlar hazırlamak.

4.        Bilgisayar konuları başta olmak üzere yeni projeler hazırlamak.

5.        Hackathonlar düzenlemek.

6.        Yeni ve gelişmekte olan bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini araştırarak üyelerimiz ve Üniversitemiz öğrencileri ile paylaşmak.

MADDE 4 – KULÜP ORGANLARI     :

        Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi”   hükümleri doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar.

MADDE 5 - TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ     :

          Bu Tüzük “Yeniler Kulübü” kuruluşundan itibaren yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne ’ne bildirilir.

Hitit Üniversitesi   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   Yazılım Ekibi