16 Ekim 2017 Dünya Gıda Günü

 

Dünya göç ediyor. Artan anlaşmazlıklar ve siyasi çalkantılar nedeniyle II Dünya Savaşından beri hiç olmadığı kadar daha fazla sayıda insan evlerini terk etmeğe zorlanıyor. Buna ilave olarak, açlık, yoksulluk ve iklim değişmesine bağlı aşırı hava koşulları insanları, göçe veya başka yerlere sığınmaya zorlayan diğer önemli nedenlerdir.

Çok sayıda insanı kapsayan günümüz göç olgusu küresel bir odaklanma gerektiren karmaşık bir sorun olarak önümüzde duruyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere sığınan bu insanlar nedeniyle zaten kıt olan bu ülke kaynakları üzerinde daha da fazla baskı oluşturulmaktadır. Ancak göç eden insanların çoğu, 763 milyon, başka ülkelerden ziyade esas olarak kendi ülkesi içinde yer değiştirmektedir.

Aşırı fakir olan insanların yaklaşık %75’i geçimini tarım veya diğer kırsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Bu durum gösteriyor ki karmaşık göç sorunu ile baş etmeye odaklanmış herhangi bir planın olmazsa olmaz bileşeni; kırsalda yaşayan insanların özellikle de gençlerin kendilerini güvende hissettikleri sürece ve nasıl yaşanacağını bildikleri, sıkıntılara daha dirençle karşı koyabilecekleri kendi yaşam ortamlarında kalmalarının sağlanmasıdır

Kırsal kalkınmanın gençler için iş ve girişim fırsatları yaratarak insanları göç etmekten caydıracak pek çok ayakları vardır. Örneğin, bitkisel üretim odaklı faaliyet alanları (ufak çaplı sütçülük veya kanatlı üreticiliği, gıda işleme ve muhafaza veya meyvecilik ve bunlarla ilişkili yan alanlar) bir taraftan gençler için iş ve girişim fırsatları yaratırken diğer taraftan onların gıda güvencesini arttırmaya, daha sağlam geçim koşullarına ve daha iyi sosyal güvenceye ulaşmalarına olanak sağlayacaktır. Bu faaliyetler dolayısıyla, doğal kaynaklar üzerindeki çatışmaların azaltılmasına, iklim değişmesi ve çevre bozulma sorunlarının çözümüne de katkılar sağlayacaktır.

Uluslararası toplum, kırsal kalkınmaya yatırım yaparak göç olasılığını dizginleyebilir. Bu sayede, hem kırsal gelişme olanaklarını desteklenmiş, yerleşik ve göçmen toplulukların zorlukların üstesinden gelebilme koşullarının oluşturmaları sağlanmış olacaktır ki sonuçta hem kalıcı iyileşme hem de kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi getirecek ortam hazırlanabilsin.

 

http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/en/

 
 
 
Kullanıcı Girişi
Üniversite Bilgi Sistemi (HUBİS),
Kullanıcı Adı ve Şifre'si ile giriş yapınız.