Duyurular

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ YAYINLANDI

02 Ocak 2020

Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin iş ve işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesinde revizyon yapılmış olup, yeni Yönerge Hitit Üniversitesi Senatosunun 26/12/2019 tarih ve 2019/221 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Hitit Üniversitesi